Thursday, March 14, 2013

Laxmi Mata Ki AartiOm jai laxmi mata, maiya jai laxmi mata, tum ko nis din sevat o maiya ji ko nis din sewat har vishnu vidhata.

No comments: