Search This Blog

Vishnu ji ki aartiOm Jai jagdish hare, swami jai jagdish hare, bhakt jano ke sankat, daas jano ke sankat kshan mein door kare, om jai jagadish hare.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...