Happy Diwali!

"God give everyone peace, love, prosperity, wealth, health and make everyone HAPPY in this Diwali."

Read more Diwali Quotes     :      Diwali Anmol Vachan

Kabir amrit vanti-kabir shakhiya-4Sadhu bade pramarthi, dhan jo barse aay, Tapan bujhwe aur ki, Apno paras lay.
Jhoothe sukh ko sukh kahe, Manat hai man mod, Khalak chabena kaal ka, Kuchh mukh men kuchh god. 
Prem na badi upje, Prem na haat bikay, Raja praja jehi rooche, Sis deyee lai jay. 
Sona sajjan sadhu jan, Tute judai so baar, Durajan kumbh kumhar ke, Eke dhakai darar. 
Aisi bani boliye man ka aap akhoye aurn ko shital kare aap hu sital hao.
Hamesha aise bani bolanhi chahiye jo doosaro ko achchha lage aur apne ko bhi. 
Suvichar4u-More Pages
1  2   3   4   5   6  7   8   9   10    Next
     Lord Krishna  | Lord Buddha  | Swami Vivekanand   |  Chanakya
    Friends   |  Sai Baba    |   Aristotle    |   APJ Abdul Kalam
    Hindi suvichar   |  Bhakti    |   Success    |  Amrit Vani

No comments:

Share This