Saturday, March 9, 2013

Beauty Quote-14Every year of my life i grow more convinced
Saahity suvichar:
1. Saahity samaaz ka darpaN hota hai .
Saahityasangitakala vihin: saakShat pashuh puchchhavee-Shaa-Nahinah .
( saahity sangit aur kala se hin puruSh saakShaat pashu hi hai jisake punchh aur sing nahi hai.)
-(Bhartrhari)

Sangati  Suvichar:
2. Ekata men shati hai-
Hiyate hi matistat, hinaih sah samagataat.
samaisch samatameti , vishiShTaishch vishiShTitam .
Hin logo ki sangati se apani bhi buddhi hin ho jaati hain, samaan logon ke saath rahane se sammaan bani rahati hai aur vishiShT logon ki sangati se vishiShT ho jaati hai.
-(Mahaabhaarat)

3.Yaani kaani ch mitraa-Ni, krtaani shataa-ni ch.
pashy moo-Shaka-mitreN , kapota: mukta-bandhana: .
Jo koi bhee ho , saikaDo mitr banaane chaahiye . dekhon, mitr chuhe ke kaaraN kabutar (jaal ke) bandhan se mukt ho gaye the.
-(Panchatantr)

No comments: