Part Time or Full Time Jobs, Free Joining in VESTIGE, No investment Call Now: +91 9873435532

Join Vestige and earn more money per month

Saturday, March 9, 2013

Beauty Quote-14Every year of my life i grow more convinced
Saahity suvichar:
1. Saahity samaaz ka darpaN hota hai .
Saahityasangitakala vihin: saakShat pashuh puchchhavee-Shaa-Nahinah .
( saahity sangit aur kala se hin puruSh saakShaat pashu hi hai jisake punchh aur sing nahi hai.)
-(Bhartrhari)

Sangati  Suvichar:
2. Ekata men shati hai-
Hiyate hi matistat, hinaih sah samagataat.
samaisch samatameti , vishiShTaishch vishiShTitam .
Hin logo ki sangati se apani bhi buddhi hin ho jaati hain, samaan logon ke saath rahane se sammaan bani rahati hai aur vishiShT logon ki sangati se vishiShT ho jaati hai.
-(Mahaabhaarat)

3.Yaani kaani ch mitraa-Ni, krtaani shataa-ni ch.
pashy moo-Shaka-mitreN , kapota: mukta-bandhana: .
Jo koi bhee ho , saikaDo mitr banaane chaahiye . dekhon, mitr chuhe ke kaaraN kabutar (jaal ke) bandhan se mukt ho gaye the.
-(Panchatantr)

No comments:

Featured post

The greatest learning of life

जीवन की सबसे बड़ी सीख एक समय की बात है, एक Forest में सेब का एक बड़ा पेड़ (tree) था। एक बच्चा रोज उस tree पर खेलने आया करता था। वह कभी tr...